проекти & визуализации

ПРОЕКТИ НА ТОПЧИЕВ АРХИТЕКТИ

Фамилна къща на сем. Левски
Фамилна къща на сем. Димитрови
Фамилна къща на сем. Марулеви
Фамилна къща на сем. Неделчеви
Фамилна къща на сем. Чалови
Фамилна къща на сем. Демиреви
Едноетажна жилищна къща Ментеше
Градоустройствена концепция за кв. 4 на с.о. Ментеше
Градоустройствена концепция за кв. 4 на с.о. Ментеше
Проект на къща на два етажа
Проект на дизайн на име "Зелено Трошево"
Проект на дизайн на име “Зелено Трошево”
Жилищна сграда на един етаж
Едноетажна жилищна сграда Ментеше
Конкурсно предложение за Регионална Библиотека - Варна
Конкурсно предложение за Регионална Библиотека – Варна
Едноетажна жилищна сграда
Еднофамилна жилищна сграда
Проект на дизайн на маса за шах "SEAGULL"
Проект на дизайн на маса за шах “SEAGULL”
Двуетажна жилищна сграда местност Ментеше
Еднофамилна жилищна сграда местност Ментеше
Дизайн на конкурсен павилион „МоТо”
Дизайн на конкурсен проект на павилион „МоТо”
Еднофамилна жилищна сграда Боровец
Еднофамилна жилищна сграда с. Константиново
Архитектурен проект на еднофамилна жилищна сграда
Дизайн на панели за Клуб "Ялта"
Дизайн на панели за Клуб “Ялта”
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.1 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.1 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.2 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.2 на с.о. Ментеше
Архитектурен проект на сграда с жилищни и обществени функции
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.4 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.4 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.28 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.28 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.30 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.30 на с.о. Ментеше
Архитектурен проект за сграда с търговски и жилищни функции
ПУП-ПРЗ за кв.40 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.40 на с.о. Ментеше
Архитектурен проект на жилищна сграда Белвю, кв. Галата
Архитектурен проект на сграда „Сократес“
Архитектурен проект на сграда „Сократес“