Градоустройствена концепция за кв. 4 на с.о. Ментеше
Градоустройствена концепция за кв. 4 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.1 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.1 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.2 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.2 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.4 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.4 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.28 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.28 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.30 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.30 на с.о. Ментеше
ПУП-ПРЗ за кв.40 на с.о. Ментеше
Подробен устройствен план-ПРЗ за кв.40 на с.о. Ментеше