Христо Топчиев

[ основател и архитект в “Топчиев Архитекти” ]

  • ОПИТ: 14 години
  • EMAIL: office@toparh.com
  • ТЕЛЕФОН: (+359) 088 500 1424

Представяне

Христо Топчиев е член на Камарата на архитектите в България, дипломирал с отличие архитект от 2008 г., с пълна проектантска правоспособност за всички категории строежи от 2011 г. През 2010г. получава втора магистърска степен „Master in Advanced Architecture“ в испанския институт „Institute for Advanced Architecture of Catalunia“ в Барселона, Испания, след което се връща във Варна, където работи като архитект по разнообразни като тематика и мащаб проекти.

Професионалната му квалификация е в областта на градоустройството, но интересите му са в широк спектър и включват жилищни и обществени сгради, съвременен дизайн, дигитални методи за параметрично проектиране. Освен с проектантска дейност, арх. Топчиев се занимава с учебна и научна дейност, преподавайки във ВСУ „Черноризец Храбър“, водейки упражненията по градоустройство, както и по градски дизайн.