Екип

за нас

Христо Топчиев

Архитект

Христо Топчиев е член на Камарата на архитектите в България, дипломирал с отличие архитект от 2008г, с пълна проектантска правоспособност за всички категории строежи от 2011г. През 2010г. получава втора магистърска степен „Master in Advanced Architecture“ в испанския институт „Institute for Advanced Architecture of Catalunia“ в Барселона, Испания, след което се връща във Варна, където работи като архитект по разнообразни като тематика и мащаб проекти. Професионалната му квалификация е в областта на градоустройството, но интересите му са в широк спектър и включват жилищни и обществени сгради, съвременен дизайн, дигитални методи за параметрично проектиране. Освен с проектантска дейност, арх. Топчиев се занимава с учебна и научна дейност, преподавайки във ВСУ „Черноризец Храбър“, водейки упражненията по градоустройство, както и по градски дизайн.

Йоана Топчиева

Архитект

Йоана Топчиева дипломира с отличие и получава магистърската си степен по Архитектура през 2014г. По време на следването си работи много активно в различни екипи по разнообразни реални и конкурсни задачи, а като дипломиран архитект се насочва в областта на жилищните и обществените сгради, градския и интериорния дизайн, съвременните средства за визуализиране и постобработка. Архитект Йоана Топчиева е съвременно мислещ архитект, с много добре развито чувство за архитектурна естетика и дизайн.

Марио Дойчинов

Архитект

Марио Дойчинов е архитект с магистърска степен по Архитуктура от 2016 година. Като студент той е участвал в редица работилници и конкурси, и едновременно е работил по реални проекти за жилищни и производствени сгради, както и по проекти за специализирани инженерни съоръжения и пристанища. Неговите професионални интереси в допълнение са градоустройството и градския дизайн.