Проекти

реализации, идеи и конкурси

Filter: All
  • All
  • Градоустройство
  • Дизайн
  • Жилищни сгради
  • Конкурсни проекти
  • Обществени сгради
  • Промишлени сгради

B 7

Н 12

H 11

Н 10

ПУП-ПРЗ за кв.1 на с.о. Ментеше

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ за кв. 4 на с.о. Ментеше

H 5

ПАНЕЛИ ЗА КЛУБ ЯЛТА

H 9

H 8

H 7

H 6

ПУП-ПРЗ за кв.2 на с.о. Ментеше

Сократес

МАСА ЗА ШАХ SEAGULL

КОНКУРСНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА – ВАРНА

B 6

ПУП-ПРЗ за кв.28 на с.о. Ментеше

Н 3

ПУП-ПРЗ за кв.4 на с.о. Ментеше

ЗЕЛЕНО ТРОШЕВО

ПУП-ПРЗ за кв.30 на с.о. Ментеше

B 4

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ

ПУП-ПРЗ за кв.40 на с.о. Ментеше

H 2

H 1

B 3

„THINK INSIDE THE BOX“

„BLACK ORANGE“

МоТо ПАВИЛИОН

B 2